Tuotekehitys

Voimakas panostus tuotekehitykseen on yksi EnerSa toiminnan lähtökohdista.

Tuotekehitys perustuu alan teknologian ja toiminta-ympäristön jatkuvaan seurantaan sekä asiakkaiden tarpeisiin. Erityisesti huomiota kiinnitetään käytön ja huollon helppouteen sekä koneiden luotettavaan ja pitkäikäiseen toimintaan.

 

Esimerkkejä EnerSan tuotekehityksen tuloksista ovat:

- Aurinkopanelien raamituotantoon liittyvän tekniikan kehittäminen ja

   raamien tuotantolinjan rakentaminen yhteistyössä asiakkaan kanssa

- Suurikapasiteettiset 4-kerrospuristimet, jotka säästävät tehdastilaa

   sandwich-paneelituotannossa

- Eri tyyppiset EnerSa-sekoituspäät, jotka perustuvat korkea- tai matala-

   painesekoitustekniikkaan.